XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Alergia Astma Immunologia Kliniczna 2016

Łódź, 23 – 25 czerwca 2016

MIEJSCE KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze EXPO Łódź, Al. Politechniki 4  | Mapa Google |

ZAPRASZAMY NA SESJĘ INAUGURACYJNĄ
W DNIU 23 CZERWCA O GODZINIE 09:00

Dwie dekady w alergologii na przełomie wieków (1996 - 2016)

Szczegółowy program konferencji w zakładce PROGRAM, a w nim:

Szczególnie zapraszamy na sobotnie sympozjum: ALERGIA I NADWRAŻLIWOŚĆ NA LEKI

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

PATRONAT:

• Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi •
• Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny •
• Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne •

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

HARC
• Healthy Ageing Research Center (HARC) •
GA2LEN
• Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) •
ECARF
• European Center for Allergy Research Foundation (ECARF) •


• • •
Za udział w Konferencji przysługuje 18 punktów edukacyjnych przyznanych
przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.

Biuro Organizacyjne MEDITON, tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30, e-mail: mediton@mediton.pl
Copyright © 2015 MEDITON All Rights Reserved.